อายุครรภ์เท่าไหร่จึงจะทำแท้งด้วยยาได้ ?

Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

อายุครรภ์เท่าไหร่จึงจะทำแท้งด้วยยาได้ ?

คุณสามารถใช้ยาทำแท้งได้จนถึงอายุครรภ์ 9 สัปดาห์

ข้อมูลเพิ่มเติมทางการแพทย์:  การทำแท้งด้วยยาเป็นทางเลือกแรกที่จะถูกเสนอให้ผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงสามเดือนแรก (บางครั้งก็กำหนดว่าอายุครรภ์ต้องไม่เกินเจ็ดสัปดาห์ ในขณะที่บางทีกำหนดว่าไม่เกินเก้าสัปดาห์ หรือน้อยกว่า ) ในปัจจุบันนี้ยอมรับการว่าวิธีนี้มีประสิทธิภาพภายในช่วงสามเดือนแรก (12 สัปดาห์) และสามารถใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จในช่วงอายุครรภ์ไม่มากกว่าหกเดือน 13 ในปี พ.ศ. 2547 ข้อแนะนำทางการแพทย์ซึ่งมีข้อมูลวิจัยสนับสนุนของราชวิทยาลัยสูตินรีเวชวิทยา (“The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists evidence-based clinical guidelines”) อธิบายว่า การใช้ยาRu486 และไซโตเทค(cytotec)ร่วมกันมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพ สามารถเป็นทางเลือกให้กับผู้หญิงในการทำแท้งในช่วง 9-13 สัปดาห์ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการทำแท้งโดยใช้เครื่องมือแพทย์

หลังจาก 9 สัปดาห์ การทำแท้งด้วยยาจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น การทำแท้งในช่วง 9 สัปดาห์ยังได้รับการสนับสนุนโดยนักวิชาชีพด้านสุขภาพทั่วโลก แถลงการณ์อย่างเป็นทางการของการประชุมว่าด้วยการทำแท้งด้วยยาในปี พ.ศ. 2547 กล่าวว่า “สำหรับการทำแท้งในช่วง 9 สัปดาห์แรก สถานพยาบาลเบื้องต้นสามารถจ่ายยาให้คนไข้ได้ และ ผู้หญิงสามารถใช้ยานี้ที่บ้านหรือในสถานพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์ของผู้หญิงนั้นเอง การทำแท้งด้วยยาหลัง 9 สัปดาห์ถึง 6 เดือนสามารถทำได้ในสถานพยาบาลหรือ โรงพยาบาล” ถ้ายังไงลองติดต่อที่นี่ดูนะ เผื่อเค้ามีคำแนะนำที่ดี http://www.tanksabai.com

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณทำแท้งด้วยยาหลังจาก 9 สัปดาห์แรก ?

ถ้าคุณตั้งครรภ์นานเกินกว่า 9 สัปดาห์ และยังคงจะใช้ยาเพื่อทำแท้ง ยาก็ยังจะทำงาน และนำไปสู่การแท้ง แต่จะมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น และทำให้คุณมีโอกาสต้องไปพบแพทย์มากขึ้นในภายหลัง (กรุณาดูตารางข้างล่างเรื่องภาวะแทรกซ้อนเพื่อทำความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น) ดังนั้น ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าควรกินยาในห้องรอพบหมอที่โรงพยาบาล หรือในร้านกาแฟที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลมากๆ ในกรณีนี้ ถ้าคุณมีความต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน คุณจะได้อยู่ใกล้สถานพยาบาลและได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว อาการที่เกิดขึ้นจะเหมือนการแท้งโดยธรรมชาติ ถ้าคุณต้องการการดูแลโดยแพทย์ฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะบอกหมอว่าคุณแท้งเองโดยธรรมชาติ เพราะผู้หญิงอาจถูกลงโทษได้ในกรณีที่ทำแท้ง อาการและการรักษาจะเหมือนกันทุกประการ
โปรดจงตระหนักว่าคุณจะเสียเลือด และ มีเนื้อเยื่อออกมาจำนวนมาก เช่นเดียวกับตัวอ่อน (ซึ่งขนาดจะขึ้นอยู่กับอายุครรภ์) ซึ่งอาจจะมองเห็นเป็นเนื้อเยื่อ ก็ยังจะทำให้คุณรู้สึกหดหู่ได้อย่างมาก ถ้าคุณไม่มีหนทางอื่นใดที่ดีกว่านี้ การทำแท้งด้วยยาถือว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมากกว่าวิธีการที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทำแท้ง เช่น ใช้ของมีคมใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ การกลืนกินสารเคมีอันตราย เช่น น้ำยาฟอกขาว หรือการต่อยท้อง ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นอันตรายที่ไม่ควรใช้อย่างยิ่ง ! http://www.clinicsuporn.com

http://clinicbancha.com

Advertisements